تأثیر مؤلفه‌های هویت ایرانی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

حسین هرسیج؛ مجتبی تویسرکانی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 151-181

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.09.005

چکیده
  قدرت نرم، محصول و برآیند تصویرسازیِ مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی جهان است که با به‏کارگیری ابزارهایی چون فرهنگ، پیشینه درخشان، آرمان یا ارزش‌های انسانی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثر می‎گذارد. بنابراین، قدرت نرم پدیده‏ای اجتماعی و مرتبط با مؤلفه‌های محیطی است که به نسبت سایر ابزارهای سیاست خارجی، ...  بیشتر