کلیدواژه‌ها = هویت ملی
تعداد مقالات: 10
2. فرهنگ پذیری و سازگاری در میان جوانان کرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 165-181

10.22035/ijcr.2017.318

امیر رستگار خالد؛ مسعود سلمانی بیدگلی


3. بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر هویت ملی نمونه مورد مطالعه: شهروندان شهر کرمان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-22

حمید نساج؛ راضیه مهرابی کوشکی؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مهدیه پوررنجبر


5. خانواده و هویت ملی، بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-87

10.7508/ijcr.2012.18.003

اکبر زارع شاه ‌آبادی؛ شیوا صادقی


6. جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 89-114

10.7508/ijcr.2012.18.004

فاطمه رضایی خیرآبادی؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسین محمدی؛ سید علی خالقی‌نژاد


7. آسیب‌شناسی مسائل قومی در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389

عبدالرضا نواح؛ نورالله قیصری؛ سیدمجتبی تقوی‌نسب


8. جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 147-171

10.7508/ijcr.2010.10.007

مهدی لقمان‌نیا؛ احمد خامسان


9. نقش آموزش در ارتقاء شاخص‌های هویت ملی

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 181-207

10.7508/ijcr.2010.09.006

محمدباقر علی‌زاده اقدم؛ محمد شیری؛ سجاد اجاقلو


10. هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 183-213

10.7508/ijcr.2008.03.008

محمدرضا جوادی یگانه؛ جلیل عزیزی