بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف‌کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد)

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فاطمه محمدی؛ هوشمند باقری قره‌بلاغ؛ مصطفی کشاورز مولایی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 189-213

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.31.007

چکیده
  در میان عواملی که به‌منظور تسهیل زندگی روزمرة مصرف­‌کننده با درگیری ذهنی بالا لازم است، پوشاک مد عاملی مهم و قابل­توجه برای بسیاری از مصرف­‌کنندگان است و در سال‌­های اخیر توجه مصرف­کنندگان به این حوزه بیشتر شده است. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف­کننده بر ...  بیشتر

تحول فرهنگی در علم: از علم دانشگاهی تا علم پسادانشگاهی

محمدامین قانعی راد؛ امیر ملکی؛ زهرا محمدی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 59-31

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.24.002

چکیده
  این مقاله تحول در علم را به لحاظ فرهنگی از علم دانشگاهی تا پسادانشگاهی با روش مطالعه اسنادی و استدلالتحلیلی مورد بررسی قرار می­دهد. هدف از این بررسی تعیین سمت‌وسوی تحول فرهنگی علم و مقایسه آن با تحول فرهنگی جامعه می­باشد.تولید علم محصور در دانشگاه­ها با ارزش‌های جامعه ارتباط کمی دارد و هنجارهایی از نوع معرفت­شناختی از درون ...  بیشتر

ارزش‌های فرهنگی و انصاف:

محسن گلپرور؛ محمدعلی نادی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 207-228

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.09.007

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و انصاف با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکیل داده‌اند که از بین آنها 309 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش ...  بیشتر