کلیدواژه‌ها = مادی‌گرایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف‌کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 189-213

10.7508/ijcr.2015.31.007

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فاطمه محمدی؛ هوشمند باقری قره‌بلاغ؛ مصطفی کشاورز مولایی


2. تحول فرهنگی در علم: از علم دانشگاهی تا علم پسادانشگاهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-31

10.7508/ijcr.2013.24.002

محمدامین قانعی راد؛ امیر ملکی؛ زهرا محمدی


3. ارزش‌های فرهنگی و انصاف:

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 207-228

10.7508/ijcr.2010.09.007

محسن گلپرور؛ محمدعلی نادی