کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین الگوی ارزیابی شاخص‌های فرهنگ عمومی در دانشگاه‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-70

میثم لطیفی؛ میثم ظهوریان ابوترابی


2. ارزیابی برنامه‌های توسعة فرهنگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 149-177

10.7508/ijcr.2010.11.007

غریب فاضل‌نیا؛ مرتضی توکلی؛ کاظم تاجبخش