ستاره‌های مردانگی و مردانگی ستاره‌ها

حسن چاووشیان؛ سیدجواد حسینی رشت آبادی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 59-84

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.12.003

چکیده
  تحول در روابط اجتماعی همواره می‌تواند برتری مردان بر زنان را به چالش بگیرد. با پدیدار شدن «گرایش به بحرانی»، مردان به یک ایدئولوژی جدید نیاز خواهند داشت که همچنان مشروعیت پدرسالاری را حفظ کند. این ایدئولوژی یک «مردانگی ایدئال» عرضه می‌کند که الگوی «بهنجار» مردبودگی را دوباره تثبیت می‌کند. ریوین کانل این «الگو» ...  بیشتر