کلیدواژه‌ها = انگاره
تعداد مقالات: 2
1. تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی با وساطت رایانه

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 133-156

10.7508/ijcr.2012.17.006

طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا تهرانی‌فر؛ صدرا خسروی


2. کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف‌کنندگان موسیقی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 84-112

10.7508/ijcr.2010.12.004

محمدتقی ایمان؛ نسیبه زنجری؛ ابراهیم اسکندری پور