کلیدواژه‌ها = فردیّت
تعداد مقالات: 1
1. تصویر شهر تهران در سینمای داستانی ایران (پس از انقلاب)

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-26

10.7508/ijcr.2011.13.001

اعظم راودراد؛ بهارک محمودی