موضوعات = بازی‌های رایانه
تعداد مقالات: 6
1. الگوی ارزش‌های ادراکی در مخاطبان پلتفرم‌های بازی‌های دیجیتال

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-25

10.22035/jicr.2019.377

سیدمحمدعلی سیدحسینی؛ پویان نژادی؛ حامد نصیری


4. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بازی‌های موبایلی از طریق مدل تحقق انتظارات

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-83

10.22631/jicr.2018.1660.2306

حامد نصیری؛ کبری بخشی‌زاده برج؛ محمد صالح ترکستانی


5. فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-119

10.22631/jicr.2018.1750.2375

حسین اکبری؛ علی اکبر مجدی؛ محمدرضا حیدری


6. شناسایی چالشهای اجرای بازی‌وارسازی در آموزش‎های سازمانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-149

10.22631/jicr.2018.1832.2433

مجتبی وحیدی اصل؛ فائزه آقازاده پَر؛ پرستو علیخانی