موضوعات = جامعه شناسی
تعداد مقالات: 24
1. تحلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورامی‌

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-181

10.22035/jicr.2019.1987.2552

ابراهیم فیاض؛ ایمیلیا نرسیسیانس؛ احمد نادری؛ نافع باباصفری


2. تحلیل تحولات نگرشی مؤثر بر روابط اجتماعی اعضای گروه معنویت‌گرای نوین فرادرمانی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-100

10.22035/jicr.2019.2009.2572

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


5. تأملـی در آرایـش نیروهـای اجتماعـی و تحـول گفتمان‌هـای هویـت قومـی در بلوچستـان ایـران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-102

10.22631/jicr.2018.1811.2420

احمد نادری؛ بهروز روستاخیز؛ ابراهیم فیاض؛ محمدعثمان حسین بر


6. تلاش برای به‌رسمیت شناخته‌شدن: تبیین فرهنگی کنش خودکشی در ایلام

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 187-212

10.22631/jicr.2018.1607.2279

سید حسین نبوی؛ طاهره مرادی نصاری


7. درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعاملات غیررسمی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-67

10.22631/jicr.2018.1865.2456

مژگان خوشنام؛ مسعود کوثری؛ مقصود فراستخواه


12. مکتب قرآن؛ مؤمنانی در نوستالژی «امت»؛ مطالعه موردیِ کردها در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 79-99

10.22631/jicr.2017.935.1785

سارا شریعتی مزینانی؛ سامان ابراهیم زاده


13. پدیدارشناسی تجربه‌ کاربران از موبایلی شدن روابط

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 101-124

10.22631/jicr.2017.898.1761

مریم مختاری؛ حکیمه ملک احمدی


15. نگاهی جامعه‌شناختی به گسترش معنویت‌گرایی نوپدید در شهر تبریز

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 119-150

10.22631/jicr.2017.1513.2210

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


18. بررسی عوامل گرایش به بدحجابی و راه‌کارهای مقابله با آن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 115-132

10.22035/ijcr.2017.316

وجیهه جوانی؛ مجتبی امیری


20. مطالعۀ رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-180

10.22035/ijcr.2016.324

زهره شاه قاسمی؛ مخمدمهدی فرقانی؛ هادی خانیکی


21. شادی در ساختار معنایی حاکم بر نظام آموزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 180-202

10.22035/ijcr.2016.325

سیدضیاء هاشمی؛ محمد رضایی؛ سپیده اکبرپوران


23. فرا تحلیلی بر ارتباط سرمایة فرهنگی و مدیریت بدن

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-81

10.22035/ijcr.2016.300

صدیقه شعاع؛ محسن نیازی