موضوعات = مطالعات فرهنگی
تعداد مقالات: 22
1. تجربه‌های زیستۀ مرزنشینانِ شهر نودشه از پدیدۀ مرز

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-152

10.22035/jicr.2019.394

سردار فتوحی؛ نعمت الله فاضلی


4. پدرسالاری فرهنگی؛ سبکی از مدیریت فرهنگی در نظام تربیت معلم ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-88

10.22035/jicr.2018.391

نعمت الله موسی پور؛ لیلا فلاحتی؛ مهدی مزینانی


10. مکتب قرآن؛ مؤمنانی در نوستالژی «امت»؛ مطالعه موردیِ کردها در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 79-99

10.22631/jicr.2017.935.1785

سارا شریعتی مزینانی؛ سامان ابراهیم زاده


11. چهار روز از حیات دانشگاه پس از انقلاب؛ 30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1359

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 177-200

10.22631/ijcr.2017.327

محمد رضایی؛ عباس کاظمی؛ حامد طاهری کیا


15. بار عاطفی رابطة گردشگران با جامعه میزبان مشهد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-58

10.22035/ijcr.2017.313

حامد بخشی؛ آمنه اخلاقی؛ سیدباقر حسینی؛ سید محمدنقی موسوی


16. بررسی عوامل گرایش به بدحجابی و راه‌کارهای مقابله با آن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 115-132

10.22035/ijcr.2017.316

وجیهه جوانی؛ مجتبی امیری


17. فهم زمانی و تجربه حل مسأله؛ نمونه موردی «پلیس نامحسوس»

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-163

10.22035/ijcr.2017.317

امیر خراسانی؛ محمدسعید ذکایی


19. بازسازی شهری، تصویر تهران و تجربه بیگانگی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-32

سمیه شالچی؛ مرضیه شجاعی؛ حمیدرضا فرهنگی


20. عشّاق و شهر مطالعه‌ای درباره جوانان و فضاهای عمومی‌‌ در شهر رشت

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 149-176

10.22035/ijcr.2016.303

فردین علیخواه؛ معصومه شادمنفعت


21. دانشگاه و فرهنگ روزمرۀ شهر؛ اهمیت زیبایی‌شناسی در خدمات داوطلبانۀ دانشکده‌های شهرسازی به مردم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.1898.2486

فرشید سامانپور؛ ناصر برکپور؛ مقصود فراستخواه


22. ساخته شدن «خود» در زیست‌جهان دانش‌آموزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.1956.2527

محمدرضا کلاهی