موضوعات = علوم اجتماعی و ارتباطات
تعداد مقالات: 16
1. بنیان‏‌های طبیعی صلح و دوستی در آیین نوروز

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22035/jicr.2019.2055.2606

داود غرایاق زندی؛ سویل ماکویی


5. مروری بر مطالعات قومی در ایران: نقد، بررسی و ارائه الگو

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-36

10.22631/jicr.2018.1569.2250

یاور عیوضی؛ سیف اله سیف اللهی؛ باقر ساروخانی


7. تصویرشناسی فرهنگی ایرانیان در آیینۀ سفرنامه پولاک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-39

10.22631/jicr.2018.1272.2032

تورج زینی‌وند؛ پروین امیری


12. برون‌ایستادگان رادیو‌ـ‌تلویزیون دولتی در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-85

10.22631/ijcr.2017.328

هادی خانیکی؛ سبحان یحیائی


13. تحلیل انیمیشن‏‌های هالیوودی با رویکرد تربیتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-116

10.22631/ijcr.2017.329

حسن بشیر؛ جواد جواهری


14. تجربۀ مصرف شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: شبکۀ اجتماعی «بی‌تاک»)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-88

10.22035/ijcr.2017.314

جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ الهه غلامی


15. فرهنگ پذیری و سازگاری در میان جوانان کرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 165-181

10.22035/ijcr.2017.318

امیر رستگار خالد؛ مسعود سلمانی بیدگلی