مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
1. تأثیر متقابل سبک زندگی و مسکن و انعکاس آن در فضای داخلی (مطالعه موردی: خانه‌های ارامنه محله نارمک تهران)

آگاپه باباخانی؛ سیدعباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.441

چکیده
  در جامعه اقلیت، فرهنگ به نسبت بیشتری قابل‌لمس است و فرد را در جامعه‌ای بزرگ‌تر قابل شناسایی می‌کند. تاکنون، در مبحث سبک زندگی ارامنه و پرداختن به آنها، مطالعات محدودی به انجام رسیده است. تحقیق حاضر بر این اصل استوار است که یکی از ارکان اصلی کیفیت مسکن، ارتباط خانه با فرهنگی است که فرد در آن زندگی می‌کند. بالا بردن کیفیت مسکنی که گروهی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم رفتاری و تربیت‌بدنی
2. جستاری بر دلالت‌های تربیتی پویانمایی باب اسفنجی از منظر نفی و ایجاب ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت

زینب تصویری؛ زینب السادات اطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.435

چکیده
  امروزه رسانه یکی از ابزارهای گذران اوقات برای انسان‌ها و مخصوصاً کودکان می‌باشد. به دلیل شرایط حساس دوران کودکی و اینکه یکی از محبوب‌ترین و تأثیرگذارترین اقسام رسانه نزد کودکان، پویانمایی است، بررسی تأثیرات ناشی از مشاهده پویانمایی‌ها در تربیت این دوره امری اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نفی و ایجاب دلالت‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
3. چالش‌های دین و موسیقی در ایران معاصر (1350 تا 1396)؛ پژوهشی تاریخی

حسین سروی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ رضا صمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.432

چکیده
  این مقاله دیدگاه حکومت نسبت به موسیقی ایران معاصر و نیز نسبت بین دین و هنر را طی سال‌های 1350 الی 1396 را موردبحث قرار می‌دهد. بدین‌منظور، رابطهٔ دو نهاد دین و هنر از منظر جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی هنر مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله از دو رویکرد کیفی استفاده شد: 1. روش تاریخی که ابزار آن اسناد تاریخی (روزنامه‍ها) و تاریخ شفاهی ...  بیشتر