مقاله علمی پژوهشی آموزش عالی
1. شناسایی عوامل و چالش های تولید علم در میدان دانشگاهی

فاطمه نصراللهی نیا؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ مرتضی رضایی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2746.3135

چکیده
  امروزه میدان‌های دانشگاهی، به ابزاری قدرتمند برای شکل دادن به جامعه تبدیل‌شده‌اند و نقش مهمی در تولید علم و ایجاد اجتماعات علمی ایفا می‌کنند؛ از طرفی ماهیت علم و تولید آن در محیط‌های دانشگاهی، دچار تغییرات و تحولات شده و با چالش-هایی مواجه است. در این مطالعه، سعی شده است با تکیه بر نظریه جامعه‌شناختی پیر بوردیو، عوامل و چالش‌هایی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی آموزش عالی
2. تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش های سیاستی دهه نخست بعد از انقلاب اسلامی

مهدی سپهر؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ بیژن زارع؛ کرم حبیب‌پور گتابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2849.3214

چکیده
  چکیده نشانه تغییر و تحول در آموزش و پرورش همواره نشانه ای شناور در مفصل بندی کنش های سیاستی آموزش و پرورش و محور منازعات معنایی متعدد بوده است. در این مقاله در چارچوبی ترکیبی از نظریه گفتمان لاکلا و موفه و نورمن فرکلاف، به تحلیل گفتمان این منازعات معنایی در متون سیاستی تولیدشده در دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه‌شناسی موسیقی
3. سنتز رویاروییِ سُنت و تجدّد در موسیقی کلاسیک ایران: مطالعه موردی گروه چاووش

مهدی مختاری؛ محمدرضا آزاده‌فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2892.3246

چکیده
  موسیقی کلاسیک ایران پس از تأسیس شعبۀ موزیک دارالفنون، که مدخلی بود برای حضور موسیقی غربی در ایرانِ معاصر، دستخوش تحولات گوناگونی شده است. شکل‌گیری جریان‌های مختلف در موسیقی ایران ازجمله پیامدهایی بود که ورود مدرنیته در ایران به‌دنبال داشت. دراین‌راستا، جریان‌های تأثیرگذار موسیقایی در ایران، به‌مثابه‌ گفتمان‌هایی در نظر گرفته ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. اتنوموزیکولوژی کاربردی در ایران: چارچوبی برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی از طریق موسیقی

کیوان آقامحسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2935.3284

چکیده
  اتنوموزیکولوژی کاربردی گرایشی در رشته اتنوموزیکولوژی محسوب می‌شود. در نیمه دوم قرن بیستم، اتنوموزیکولوژی کاربردی فعالیت های گوناگونی مانند برگزاری جشنواره ها را به منظور حفظ و اشاعه موسیقی های سنتی شامل می شد. در قرن بیست و یکم دومین جریان عمده در اتنوموزیکولوژی کاربردی ظهور کرد. در این جریان به موسیقی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
5. مسیر معنوی رویداد عزاداری محرم در شهرهای ایران، مطالعه موردی مسیر عزاداری اردبیل

سیدیحیی خاتمی؛ سیدعلی صفوی؛ سیدمهدی خاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2930.3283

چکیده
  عزاداری محرم یکی از رویدادهای خاص و ریشه‌دار اسلامی است که طی قرن‌ها با معنویت گره خورده است. این رویداد غالبا مسیرهای مشخص؛ «مسیرهای عزاداری» که از گذرهای سنتی و مکان‌های مقدس عبور نموده را مقصد و هدف قرار می‌دهد. این مسیرها و فضاهای مرتبط در طی زمان علاوه بر خاطره‌انگیزی و ایجاد ‌هویت، به مکان‌های مقدس و معنوی تبدیل ‌شده‌اند. ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و ارتباطات
6. سنجش نگرش فاصله اجتماعی ایرانیان با سایر ملیت ها )بررسی فاصله اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی با چهار ملیت افغانستانی، عراقی، هلندی و آمریکایی)

مجید فولادیان؛ نیلوفر خاوری خراسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2664.3072

چکیده
  بیشتر جوامع امروزی آمیخته از مردمانی با فرهنگ‌ها، ملیت‌ها و قومیت‌های گوناگون هستند. امروزه، مهاجرت و ارتباط میان ملیت‌ها امری عادی و گاهی ضروری تلقی می‌شود؛ ازاین‌رو پذیرش ملیت‌های مختلف از سوی یکدیگر و نبود فاصلۀ اجتماعی بین آن‌ها امری لازم برای جوامع متکثر خواهد بود. ایران سال ها پذیرای تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی ...  بیشتر