مقاله علمی پژوهشی آموزش عالی
1. آغاز و فرجام ایده فرانسوی وحدت ملی در آموزش نوین ایران

رضا ماحوزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2315.2796

چکیده
  اینکه چرا و چگونه نظام آموزشی نوین ایران که بالاتفاق با افتتاح دارالفنون در سال ۱۲۳۰ شمسی آغاز گردیده است به‌تدریج تحت نفوذ نظام آموزشی فرانسه قرار گرفت و این که این هژمونی فرهنگی تا کی و چه سطحی ادامه یافت و چه شئونی از نظام آموزشی نوین ایران را درگیر کرد، پرسش‌هایی است که این نوشتار تلاش دارد بر پایه گزارش‌های تاریخی و اسناد و تحلیل‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
2. بازنمایی رسانه ‏ای مناسک زیارت اربعین در ایران (سال‏های 1392 تا 1396)

روح الله اسلامی؛ محمدسعید ذکایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2374.2841

چکیده
  در سال‏های اخیر شکل تازه‏ای از مراسم مربوط به اربعین در قالب پیاده‏روی دسته‏جمعی به سمت کربلا برای رسیدن به بارگاه امام حسین در روز اربعین پدید آمده و از سال 1392 تا کنون این مراسم ابعاد میلیونی به خود گرفته است. از آنجا که حضور تعداد زیاد جمعیت حاضر در مناسک زیارت اربعین جایگاه این رویداد را به عنوان یکی از عناصر اصلی ابراز هویت شیعی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی آموزش عالی
3. دشواری‌های زنان برای ورود به حرفۀ دانشگاهی

خدیجه کشاورز؛ خدیجه کشاورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2299.2784

چکیده
  این مقاله نشان می‌دهد که با وجود برابری نسبی تعداد دختران و پسران دانشجو در دانشگاه‌های ایران در دهۀ اخیر، جهان دانشگاهی در ایران همچنان جهانی مردانه باقی مانده است. به طوری که شاهد پایداری شکاف جنسیتی در میان اعضای هیئت علمی در مراتب مختلف دانشگاهی در دهه‌های اخیر هستیم. وجود این شکاف جنسیتی نشان دهنده دشواری دسترسی به حرفه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
4. تولید اجتماعی فضای شهری

سیاوش قلی‌پور؛ همایون مرادخانی؛ مهسا عزتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2375.2842

چکیده
  چکیده: این مقاله به بررسی سازوکار تولید اجتماعی پارک نوبهار در کلانشهر کرمانشاه می‌پردازد. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر آراء هانری لوفور در باب «تولید فضا»ست. روش مطالعه اتنوگرافی و فنون گردآوری داده‌: مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و نقشه‌های ذهنی است. یافته‌های پژوهش عبارت‌اند از: الف) پارک نوبهار در اواخر دهه 40 هجری شمسی در روند شهرک‌سازی‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی زبان و ادبیات
5. حاکمیت زباهنگ شرم محوری یا گناه محوری در فرهنگ ایران

آیلین فیروزیان پوراصفهانی؛ رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2392.2854

چکیده
  هیجانات شرم و گناه که در زمرۀ هیجانات همگانی و خودآگاه بشر قرار می‌گیرند، در زندگی روزمرۀ افراد بسیار فراگیر بوده و ضمن برخورداری از نقش اساسی در فرآیند اجتماعی‌شدگی انسان، به عنوان مکانیسم‌های کنترل اجتماعی، ایفای نقش می‌نمایند. این دو نوع هیجان، در پاسخ به ارزیابی منفی فرد از خود، بر پایۀ هنجارهای اجتماعی ایجاد می‌شوند. از آنجایی‌که ...  بیشتر