مقاله علمی پژوهشی جامعه شناسی
شرایط و زمینه های شکل گیری حکمرانی خوب در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مولفه پاسخگویی: یک مطالعه داده بنیاد

حمیدرضا عمادی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1401

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3034.3366

چکیده
  پژوهش حاضر شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب در رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر مولفه پاسخگویی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. لذا با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای، و با نمونه‌گیری نظری و هدفمند تعداد 20 نفر از فعالین حوزه رسانه و مدیران شبکه‌‌های اجتماعی انتخاب شده و با آن‌ها مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و ارتباطات
چارچوب رفتار گردشگران مجازی

رقیه قنبری قادیکلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3105.3425

چکیده
  انقلاب تکنولوژیک دستاورد موج سوم انقلاب‌هاست که تغییر و تحولاتی در تمام صنایع ازجمله صنعت گردشگری بر جای گذاشت. پیشرفت تکنولوژی فرصت‌های جدیدی برای گردشگری مجازی به وجود آورد. ازاین‌رو، تجربه سفر مجازی و بررسی رفتار گردشگران تبدیل به موضوع مهمی برای مطالعات گردشگری شده است. با توجه به شکاف مطالعاتی موجود، هدف این مقاله، شناسایی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
تحلیل جامعه‌شناختی قهرمان‌پروری در تعاملات اجتماعی به‌مثابه تمارض اجتماعی (تحلیل محتوای فیلم قهرمان* به ‌مثابه کرداری اجتماعی)

سید صمد بهشتی؛ امیر عیسی ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3116.3431

چکیده
  این پژوهش با هدف اصلی کشف و افشای مضامین پنهان و آشکار تمارض اجتماعی در عمل شخصیت‌های فیلم قهرمان، اثر اصغر فرهادی، انجام می‌شود و به دنبال پاسخ به این سوال هست که چرا در یک جامعه افرادی که بدیهی‌ترین وظایف اخلاقی و شهروندی را انجام می‌دهند، به‌مثابه یک قهرمان بزرگ‌نمایی می شوند؟ و پدیده‌های تمارض اجتماعی و قهرمان‌پروری در زندگی ...  بیشتر