نویسنده = کمالی چیرانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. روزنامه‌نگاری همراه و پوشش خبری جنگ عراق: مطالعه موردی فاکس نیوز

دوره 2، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 155-174

10.7508/ijcr.2009.05.008

یونس شکر خواه؛ فاطمه کمالی چیرانی