1. بخش فارسی صدای امریکا: توفیق یا شکست رسانه تلویزیونی در دیپلماسی عمومی

محمدعلی موسوی؛ جواد اصغری‌راد

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 153-165

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.07.007

چکیده
  از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و قطع روابط سیاسی با امریکا که منجر به حذف نهادهای فرهنگی و آموزشی آن در ایران شد، رسانه‌های بین‌المللی امریکا به‌عنوان یکی از ارکان دیپلماسی عمومی آن کشور، نقش تعیین‌‌کننده‌ای در قبال ایران ایفا می‌کنند. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعه موردی درباره بخش فارسی شبکه «صدای امریکا» سعی در تخمین ارزیابی ...  بیشتر