نویسنده = مجدی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-119

10.22631/jicr.2018.1750.2375

حسین اکبری؛ علی اکبر مجدی؛ محمدرضا حیدری