نویسنده = اکبرپوران، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. شادی در ساختار معنایی حاکم بر نظام آموزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 180-202

10.22035/ijcr.2016.325

سیدضیاء هاشمی؛ محمد رضایی؛ سپیده اکبرپوران