نویسنده = زینالی اناری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. خوانش معنای سبلان در ساحت فضایی شهر اردبیل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 61-81

10.7508/ijcr.2013.24.003

رضا همتی؛ محمد زینالی اناری