نویسنده = موسی پور، نعمت الله
تعداد مقالات: 4
1. پدرسالاری فرهنگی؛ سبکی از مدیریت فرهنگی در نظام تربیت معلم ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-88

10.22035/jicr.2018.391

نعمت الله موسی پور؛ لیلا فلاحتی؛ مهدی مزینانی