نویسنده = خوشنام، مژگان
تعداد مقالات: 2
1. درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعاملات غیررسمی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-67

10.22631/jicr.2018.1865.2456

مژگان خوشنام؛ مسعود کوثری؛ مقصود فراستخواه


2. تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 83-106

10.7508/ijcr.2014.27.004

شراره مهدی زاده؛ مژگان خوشنام