نویسنده = احمدوند، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. جامعه اطلاعاتی، هویت فرهنگی و رسالت دانشگاه ها

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 47-76

10.7508/ijcr.2012.19.003

زهرا کریمیان؛ علی محمد احمدوند