نویسنده = عزیزی، فرید
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی پودر لباسشویی پرسیل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 189-212

10.7508/ijcr.2014.28.007

مسعود کوثری؛ فرید عزیزی؛ حمید عزیزی