1. تاثیرات منطقه ای و بین المللی قدرت نرم انقلاب اسلامی

سیدمحمد حسینی؛ عبدالله مبینی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 23-66

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2013.22.002

چکیده
  برابر نظریه متفکران قرن 21 قرن غلبه قدرت نرم بر قدرت سخت است، ماهیت قدرت نرم قابلیت ها و ظرفیت ها، تجهیزات و ساز و برگ های نظامی و اقتصادی و تولید منابع و ثروت ها نیست بلکه توانایی گسترش فرهنگ ها، ارزش ها، باورهای جامعه ای به جامعه دیگر است. قدرت نرم انقلاب اسلامی تفاوت اساسی با قدرت نرم در فرهنگ لیبرال دمکراسی غرب دارد. در قدرت نرم انقلاب ...  بیشتر