نویسنده = کرمانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-26

10.7508/ijcr.2013.23.001

حمید عبداللهیان؛ حسین کرمانی