نویسنده = عباسی شوازی، محمدتقی
تعداد مقالات: 2
2. رسانه‌ها، عشق‌ و ازدواج: مطالعه رابطه رسانه‌های اجتماعی و جمعی با عشق سیال و نگرش به ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.2191.2702

محمدتقی عباسی شوازی؛ مریم دلاور