نویسنده = غلامرضا کاشی، شیما
تعداد مقالات: 1
1. سیالیت و مناسک دینی (مطالعة موردی زیارت مزار سهراب سپهری)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 61-97

10.7508/ijcr.2015.31.003

سارا شریعتی؛ شیما غلامرضا کاشی