نویسنده = سرپرست‌سادات، سیدابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. روشنفکران ایرانی و مسئله هویت در آیینه بحران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 27-60

10.7508/ijcr.2010.10.002

محمدباقر خرمشاد؛ سیدابراهیم سرپرست‌سادات