نویسنده = نبوی، سید عبدالامیر
تعداد مقالات: 1
1. جنگ و زندگی روزمره: خاورمیانه و امریکا؛ یک بررسی رسانه‌محور

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 113-130

10.7508/ijcr.2010.12.005

امین پروین؛ سید عبدالامیر نبوی