نویسنده = یزدخواستی، گیسو
تعداد مقالات: 1
1. رابطه تماس‌های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 133-162

10.7508/ijcr.2011.14.006

گیسو یزدخواستی؛ وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا