نویسنده = مذهبی، سارویه
تعداد مقالات: 1
1. رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 185-209

10.7508/ijcr.2011.14.008

محمدرضا حاتمی؛ سارویه مذهبی