نویسنده = سمایی، سید‌ مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زبان‌شناختیِ خودرونوشته‌های تهران و اردبیل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 185-206

10.7508/ijcr.2011.16.007

بهمن زندی؛ سید‌ مهدی سمایی؛ مسعود شهبازی