نویسنده = صادقی، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. خانواده و هویت ملی، بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-87

10.7508/ijcr.2012.18.003

اکبر زارع شاه ‌آبادی؛ شیوا صادقی