نویسنده = رضایی خیرآبادی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 89-114

10.7508/ijcr.2012.18.004

فاطمه رضایی خیرآبادی؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسین محمدی؛ سید علی خالقی‌نژاد