نویسنده = پروین، امین
تعداد مقالات: 2
1. جنگ و زندگی روزمره: خاورمیانه و امریکا؛ یک بررسی رسانه‌محور

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 113-130

10.7508/ijcr.2010.12.005

امین پروین؛ سید عبدالامیر نبوی


2. نمایش دیگری:

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 77-105

10.7508/ijcr.2010.09.003

حسین میرزایی؛ امین پروین