نویسنده = خواجه سروی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اجرای مدل عمومی ارزیابی پیشرفت فرهنگی - اجتماعی در دانشگاه ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-41

10.7508/ijcr.2012.20.002

غلامرضا خواجه سروی؛ علی رضا علی احمدی؛ علی رضا معینی؛ مصطفی دزفولی