نویسنده = حاتمی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی: دانشجویان واحد پارس آباد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 107-129

10.7508/ijcr.2012.20.005

محمدرضا حاتمی؛ مرتضی فرجیان؛ حامد روشن‌چشم؛ علی جمشیدی