نویسنده = کاظمی، عباس
تعداد مقالات: 4
1. ایدئولوژی مقاومت و مخاطب فعال: نگاهی به مطالعات خوانش در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-95

10.7508/ijcr.2015.29.004

عباس کاظمی؛ محبوبه حاج‌محمدحسینی


3. بازنمایی اقلیت های قومی در سریال های تلویزیونی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 91-118

10.7508/ijcr.2008.04.005

محمد رضایی؛ عباس کاظمی