نویسنده = ذکایی، محمدسعید
تعداد مقالات: 2
1. فهم زمانی و تجربه حل مسأله؛ نمونه موردی «پلیس نامحسوس»

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-163

10.22035/ijcr.2017.317

امیر خراسانی؛ محمدسعید ذکایی


2. نابرابری سرمایه های فرهنگی در شهر تهران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 169-196

10.7508/ijcr.2015.32.007

محمدسعید ذکایی