نویسنده = گلپرور، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزش‌های فرهنگی و انصاف:

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 207-228

10.7508/ijcr.2010.09.007

محسن گلپرور؛ محمدعلی نادی