نویسنده = بحرانی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. پارادایم شناسی تعامل اندیشه سیاسی و فرهنگ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 127-151

10.7508/ijcr.2012.19.006

مرتضی بحرانی؛ سید محسن علوی‌پور


2. بررسی زبانی نسبت دوستی و ریاست در اندیشۀ سیاسی فارابی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 143-158

10.7508/ijcr.2008.04.007

مرتضی بحرانی؛ ابوالفضل شکوری