نویسنده = شکری، امید
تعداد مقالات: 1
1. رواسازی میان‌فرهنگی مقیاس چندبُعدی حمایت اجتماعی ادراک‌شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-100

10.22035/ijcr.2016.308

امید شکری؛ رضا کرمی نوری؛ محمدتقی فراهانی؛ علیرضا مرادی