نویسنده = خواجه‌سروی، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
2. تیپ‌شناسی نحوۀ مواجهۀ روشنفکران و نخبگان ایرانی با تمدن غرب

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 131-158

10.22035/ijcr.2016.310

غلامرضا خواجه‌سروی؛ رضا صمیم؛ رضا کاوند