نویسنده = امیری، پروین
تعداد مقالات: 1
1. تصویرشناسی فرهنگی ایرانیان در آیینۀ سفرنامه پولاک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-39

10.22631/jicr.2018.1272.2032

تورج زینی‌وند؛ پروین امیری