نویسنده = شریفی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین راهبردهای کسب‌و‌کار در بازی‏‌های رایانه‌‏ای در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 155-180

10.22035/jicr.2019.383

سید مهدی شریفی؛ جواد جواهری؛ مهرداد استیری