نویسنده = صادقی پویا، مهدیس
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی جنسیت در رمان «کلیدر»

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-112

10.22035/jicr.2019.1334.2082

محبوبه پاک‌نیا؛ مهدیس صادقی پویا