نویسنده = معماریان، غلام‌حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ دینی بر شکل‌گیری خانه مقایسه تطبیقی خانه در محله مسلمانان، زرتشتیان و یهودیان کرمان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-25

10.7508/ijcr.2010.10.001

غلام‌حسین معماریان؛ سیدمجید هاشمی طغرالجردی؛ حسام کمالی‌پور