نویسنده = جعفری، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فرایند تکامل هویت حرفه‌ای؛ در بین دانشجویان دوره دکترای علوم اجتماعی در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-118

10.22631/jicr.2017.1433.2150

ابوعلی ودادهیر؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ قاسم جعفری