نویسنده = علیزاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 151-168

10.22631/jicr.2018.1608.2272

مسیحه هدایت مفیدی؛ عطیه کامیابی گل؛ علی علیزاده