نویسنده = اسماعیلی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مصوبات دولت درباره سینما (1388-1368 شمسی)

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 115-132

10.7508/ijcr.2012.17.005

الهه دهقان پیشه؛ رضا اسماعیلی