نویسنده = نصیری، حامد
تعداد مقالات: 2
1. الگوی ارزش‌های ادراکی در مخاطبان پلتفرم‌های بازی‌های دیجیتال

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-25

10.22035/jicr.2019.377

سیدمحمدعلی سیدحسینی؛ پویان نژادی؛ حامد نصیری


2. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بازی‌های موبایلی از طریق مدل تحقق انتظارات

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-83

10.22631/jicr.2018.1660.2306

حامد نصیری؛ کبری بخشی‌زاده برج؛ محمد صالح ترکستانی